دغدغه های یک مدد کار اجتماعی

همه روز روزه بودن همه شب طواف کردن....

معلم عزیز روزت مبارک

comment fab icon
comment fab icon

کسی گفت چونی چنین رنجبر

کسی گفت چونی چنین رنجبر
به تعظیم استاد بیش از پدر
بگفتا زد این نقش آب و گلم
وز آن تربیت یافت جان و دلم
ازین شد تن من پذیرای جان
وز آن آمدم زنده جاودان
ازین یافتم یک دو روزه وجود
وز آن یک شدم بحر افضال و جود
ازین بهر گفتن زبان ور شدم
وز آن در سخن کان گوهر شدم
فرارسیدن روز معلم را به همه معلمان و اساتیدخودم وایران زمین تبریک می گویم.
comment fab icon
comment fab icon

ضرورت تغییر سیاستگذاری کلان در حوزه اجتماعی

مدیرکل مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی کشور مطرح کرد:

ایلنا: مشاور رئیس و مدیرکل مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی کشور گفت: سیاستگذاری کلان در حوزه اجتماعی در کشور مغفول مانده و باید تغییر یابد.

به گزارش خبرنگار ایلنا در خرم آباد، سیدحسن موسوی چلک روز چهارشنبه در آیین تجلیل از مددکاران اجتماعی لرستان در شهرستان خرم آباد افزود: رویکرد سلامت محور، آینده محوری، پژوهش محوری، سیاستگذاری کلان در بحث سلامت اجتماعی کشور است و تغییر ساختار آموزش در حوزه مددکاری اجتماعی، محوری مهم و تاثیرگذار است.

وی با اشاره به اینکه با روشن شدن چراغ مطالبه گری اتفاقات خوبی در کشور خواهد افتاد افزود:کاهش فساد و افزایش پرسشگری در جامعه، پاسخگو‌ بودن مسئولان، اجرای بهتر قوانین، امنیت اجتماعی پایدار، استفاده صحیح از منابع، توسعه شاخص‌های رفاه اجتماعی و افزایش رضایت اجتماعی از ثمرات ترویج فرهنگ مطالبه گری در جامعه است.

مشاور رئیس و مدیرکل مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه مددکاران اجتماعی سفیران تحقق سلامت اجتماعی جامعه هستند، گفت: مددکاران اجتماعی سکوت در مقابل مطالبات اجتماعی را نپذیرفته و شهروندان نیز باید نسبت به حقوق اجتماعی خود مانند سایر موارد از جمله توسعه فیزیکی شهر و حتی یارانه حساس باشند. 

وی اظهار داشت: مسئولیت و مطالبه گری اجتماعی دو مولفه بسیار مهم برای توسعه و انسجام نظام اجتماعی در این راستا شعار امسال بهزیستی کشورمطالبه گری اجتماعی را انتخاب کرده است.

وی با تاکید بر اینکه که برداشت ما از مطالبه‌گری اجتماعی، تقابل و مقابله با دولت نیست اظهارکرد:در سایه تعامل است که حقوق شهروندی، مشارکت، انسجام ونشاط اجتماعی، اعتماد اجتماعی، نظارت و کنترل اجتماعی بیشتر، فراهم خواهد شد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران اظهار کرد: مددکاری فقط انجام کار خیر نیست و مددکاری اجتماعی یک تخصص و حرفه ودارای قواعد خاص خودش است که ما این ظرفیت را به خوبی نشناخته ایم.

موسوی چلک ادامه داد: بر اساس آمارایران در سال ٢٠١٥ در حوزه شادی با ١٠ پله صعود، رتبه ١٠٥ در بین ١٥٧ کشور را داشته و همچنین در بحث شفافیت و سلامت اداری رتبه 144 از ١٥٧ کشوربوده است.

وی با تاکید بر اینکه باید نگاهی واقع بینانه تری به آسیب های اجتماعی داشته باشیم یاد آور شد: به گفته مسئولان قوه قضائیه ١٥ میلیون پرونده قضایی در محاکم مطرح می شود که ٢٣ درصد مردم از یک نوع اختلال سلامت روانی اجتماعی رنج می برند و با کوچکترین حرف و حرکتی در سطح شهر بسبت به هم پرخاش می کنند.

مشاور رئیس و مدیرکل مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه مددکاری اجتماعی در نگاه نوین خود دو ماموریت اساسی کمک به ارتقاء مستمر کیفیت زندگی آحاد مردم و توسعه شاخص های سلامت اجتماعی را دنبال می کند اظهار داشت: تحقق این دو ماموریت نیازمند توجه به رویکرد سلامت محوری با تاکید بر سلامت اجتماعی و توسعه برنامه های پیشگیرانه اجتماعی است و در راستای تحقق حقوق اجتماعی شهروندان ضمن مسئولیت پذیر بودن، پرسشگر و مطالبه گر هم باشد.

در این آیین با اهدا لوح سپاس از همسر شهید زنده کشور کبری حافظی وچند نفر از مددکاران اجتماعی تجلیل شد.

comment fab icon
comment fab icon

مددكاران سفیران سلامت اجتماعی هستند

مددكاران سفیران سلامت اجتماعی هستند

خرم آباد ایرنا- مشاور رئیس و مدیركل مدیریت عملكرد سازمان بهزیستی كشور گفت: مددكاران اجتماعی سفیران تحقق سلامت اجتماعی جامعه هستند.

به گزارش خبرنگار ایرنا سید حسن موسوی چلك روز چهارشنبه در آیین تجلیل از مددكاران اجتماعی لرستان در خرم آباد اظهار داشت: مسئولیت و مطالبه گری اجتماعی دو مولفه بسیار مهم برای توسعه و انسجام نظام اجتماعی در این راستا شعار امسال بهزیستی كشورمطالبه گری اجتماعی را انتخاب كرده است.
وی با تاكید بر اینكه كه برداشت ما از مطالبه‌گری اجتماعی، تقابل و مقابله با دولت نیست اظهاركرد:در سایه تعامل است كه حقوق شهروندی، مشاركت، انسجام ونشاط اجتماعی، اعتماد اجتماعی، نظارت و كنترل اجتماعی بیشتر، فراهم خواهد شد.
مدیركل مدیریت عملكرد سازمان بهزیستی كشوربا اشاره به اینكه با روشن شدن چراغ مطالبه گری اتفاقات خوبی در كشور خواهد افتاد افزود:كاهش فساد و افزایش پرسشگری در جامعه، پاسخگو‌ بودن مسئولان، اجرای بهتر قوانین، امنیت اجتماعی پایدار، استفاده صحیح از منابع، توسعه شاخص‌های رفاه اجتماعی و افزایش رضایت اجتماعی از ثمرات ترویج فرهنگ مطالبه گری در جامعه است.
وی بیان كرد:مددكاران اجتماعی سكوت در مقابل مطالبات اجتماعی را نپذیرفته و شهروندان نیز باید نسبت به حقوق اجتماعی خود مانند سایر موارد از جمله توسعه فیزیكی شهر و حتی یارانه حساس باشند.
رئیس انجمن مددكاران اجتماعی ایران رویكرد سلامت محور، آینده محوری، پژوهش محوری، سیاستگذاری كلان و تغییر ساختار آموزش در حوزه مددكاری اجتماعی، را محورهای مهم در بحث سلامت اجتماعی كشور ذكر كرد و اظهار كرد: سیاستگذاری كلان در حوزه اجتماعی در كشور مغفول مانده وباید تغییر پیدا كند.
وی با تاكید براینكه مددكاری فقط انجام كار خیر نیست، بیان كرد: مددكاری اجتماعی یك تخصص و حرفه ودارای قواعد خاص خودش است كه ما این ظرفیت را به خوبی نشناخته ایم.
موسوی چلك ادامه داد: بر اساس آمارایران در سال ٢٠١٥ در حوزه شادی با ١٠ پله صعود، رتبه ١٠٥ در بین ١٥٧ كشور را داشته و همچنین در بحث شفافیت و سلامت اداری رتبه 144 از ١٥٧ كشوربوده است.
وی با تاكید بر اینكه باید نگاهی واقع بینانه تری به آسیب های اجتماعی داشته باشیم یاد آور شد: به گفته مسئولان قوه قضائیه ١٥ میلیون پرونده قضایی در محاكم مطرح می شود كه ٢٣ درصد مردم از یك نوع اختلال سلامت روانی اجتماعی رنج می برند و با كوچكترین حرف و حركتی در سطح شهر بسبت به هم پرخاش می كنند.
مشاور رئیس و مدیركل مدیریت عملكرد سازمان بهزیستی كشور با اشاره به اینكه مددكاری اجتماعی در نگاه نوین خود دو ماموریت اساسی كمك به ارتقاء مستمر كیفیت زندگی آحاد مردم و توسعه شاخص های سلامت اجتماعی را دنبال می كند اظهار داشت: تحقق این دو ماموریت نیازمند توجه به رویكرد سلامت محوری با تاكید بر سلامت اجتماعی و توسعه برنامه های پیشگیرانه اجتماعی است و در راستای تحقق حقوق اجتماعی شهروندان ضمن مسئولیت پذیر بودن، پرسشگر و مطالبه گر هم باشد.
در این آیین با اهدا لوح سپاس از همسر شهید زنده كشور كبری حافظی وچند نفر از مددكاران اجتماعی تجلیل شد.
7273/6001

انتهای پیام /*
comment fab icon
comment fab icon

طلاق به سرعت نور/انتخاب نادرست به طلاق زودرس منجر می‌شود

انتخاب نادرست به طلاق زودرس منجر می‌شود

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در بررسی دلایل افزایش طلاق در سال های اول زندگی در چند ساله اخیر به آرمان می‌گوید: کاهش سال های زندگی مشترک به یک سال، نشانه خوبی نیست و پیام مشخصی که دارد این است که انتخاب همسر به درستی انجام می‌شود. معیارهایی که افراد با آن دست به انتخاب همسر می‌زنند معیارهای درستی نیستند. سید حسن موسوی چلک به عدم مسئولیت پذیری جوانان در مقابل انتخاب شان تاکید دارد و می‌افزاید: امروزه عدم مسئولیت پذیری جوانان در مقابل مسئولیت‌ها و تعهداتی که آنها در شروع زندگی مشترک قبول کرده اند باعث می‌شود که طلاق در سال‌های اول زندگی به میزان زیادی افزایش یابد. او به ضعف اخلاق اجتماعی در جامعه ایران اشاره می‌کند و می‌گوید: از تبعات ضعف اخلاقی در جامعه می‌تواند بی‌تفاوتی به اهداف زندگی مشترک باشد. افزایش آزادی عمل افراد و نداشتن مسئولیت زمانی که همسری ندارند، باعث می‌شود تمایل آنها به طلاق و بازگشت به دوران مجردی بیشتر شود. موسوی چلک کاهش نقش اعضای خانواده در مدیریت زندگی افراد را، از دیگر عوامل افزایش طلاق در سال های اول زندگی می‌داند و تصریح می‌کند: در گذشته اطرافیان و به ویژه والدین به رفتارهای افراد نظارت داشتند و این مساله باعث می‌شد که اگر اختلافی هم بروز پیدا می‌کرد، با راهنمایی به موقع اطرافیان حل و فصل می‌شد. او ادامه می‌دهد: نظارت و حمایت روانی و اجتماعی که در گذشته وجود داشت از کشیده شدن اختلافات به طلاق جلوگیری می‌کرد. اما در حال حاضر تغییرات در سبک زندگی و ساختار خانواده باعث شده‌اند این نظارت و حمایت وجود نداشته باشد.


سلامت نیوز: طلاق با سرعت نور

 

comment fab icon
comment fab icon

مددکار اجتماعی زمینه تحقق عدالت را در جامعه فراهم می‌کند

مددکار اجتماعی زمینه تحقق عدالت را در جامعه فراهم می‌کند

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده اظهار امیدواری کرد که با حرکت کشور در مسیر توسعه متوازن و پایدار، اقدامات مددکارانه در کنار فعالیت‌های بلندمدت تأثیر مضاعفی بر بهبود و رشد شاخص‌های سلامت اجتماعی داشته باشد.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده، با تاکید بر اینکه «مددکار زمینه تحقق عدالت را در جامعه فراهم می‌کند که این امر همان سیره علوی است»، اظهارداشت: مددکاری اجتماعی نه یک شغل بلکه تجلی عشق، عاطفه، تعهد و مسئولیت اجتماعی در قبال انسان‌هایی است که موفق نشده‌اند سهم ذاتی خود را از اجتماع دریافت کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولتف «شهیندخت مولاوردی» روز دوشنبه در همایش ملی «مددکاری اجتماعی و مطالبه‌گری اجتماعی»، اقدامات بلندمدت زیرساختی و اقدامات کوتاه مدت مثل مددکاری را مکمل یکدیگر برای هم‌افزایی و ارتقاء سطح سلامت اجتماعی کشور دانست و گفت: اقدامات مددکارانه و امدادی برای تمام گروه‌های در معرض آسیب، می‌تواند بسیار راهگشا و اثرگذار باشد.

مولاوردی با تأکید بر اینکه «مددکاری باید حلقه آخر فرآیند پیشگیری و درمان آسیب‌های اجتماعی در کشور باشد و منصفانه نیست که این حرفه را مسئول و جبران کننده نقصان عملکرد در سایر نهادهای مهم و کلان اجتماعی بدانیم»، گفت: اگر جلوه‌های مشکلات ساختار اقتصادی نظیر بیکاری و فقر در آسیب‌های اجتماعی متجلی می‌شود در درجه اول باید به فکر حل مشکلات از سرچشمه باشیم.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده اظهار امیدواری کرد که با حرکت کشور در مسیر توسعه متوازن و پایدار ، اقدامات مددکارانه در کنار فعالیت‌های بلندمدت تأثیر مضاعفی بر بهبود و رشد شاخص‌های سلامت اجتماعی داشته باشد.

مولاوردی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: امروز توجه و بروز رسانی مداوم دانش و بویژه فراهم آوردن دانش بومی در رشته مددکاری اجتماعی از اهمیت بسیاری بالایی برخوردار است.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده، جامعه زنان را یکی از اصلی‌ترین گروه‌های مخاطب مددکاری اجتماعی دانست و تصریح کرد: زنان با توجه به اینکه تاثیرپذیر از آسیب‌های اجتماعی هستند، یکی از اصلی‌ترین گروه‌های هدف مددکاری اجتماعی هستند و از سویی دیگر ویژگی عطوفت و مهرمادرانه در زنان، می‌تواند از این قشر مددکارانی کارآمد بسازد.

مولاوردی با بیان اینکه مددکاری اجتماعی دو وجه و رویه دارد که یک وجه آن معطوف به روحیه ایثار، فداکاری، مسئولیت‌پذیری، عشق و علاقه فراوان به انجام فعالیت‌های نوع‌دوستانه است، گفت: ورود به این حرفه متضمن تأمل، آگاهی و انگیزه بسیاری است که باید در بکارگیری مددکاران اجتماعی از روش‌های استاندارد جهانی استفاده کرد.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده مطالبه‌گری اجتماعی را وجه دیگری از مددکاری اجتماعی دانست و گفت: رشد و گسترش آسیب‌های اجتماعی در سال‌های اخیر نیاز به مداخله نهادهای اجتماعی را برای کاهش صدمات ناشی از آسیب‌ها ضروری ساخته است.

مولاوردی با اشاره به اینکه قوانین حاضر در کشور قدرت لازم برای حمایت، متوقف کردن یا کاهش انواع آسیب‌های اجتماعی را ندارند، خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه‌های حکومتی و سیاستگذاران، نهادهای قانونگذار و مجری، باید امنیت حداقلی برای زنان را تأمین کنند.

مولاوردی جامعه امروز را میراث‌دار توسعه نامتوازن و رشد بیش از حد آسیب‌های اجتماعی در ده‌های اخیر دانست و تأکید کرد: اگر سیستم حقوقی و قضایی ما نتوانسته همگام با آسیب‌های اجتماعی تمهیدات پیشگیرانه و بازدارنده را فراهم آورد باید با انجام اقدامات کوتاه مدت زمینه را برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در کشور فراهم آوریم.

انوشیروان محسنی بندپی رییس سازمان بهزیستی کشور نیز طی سخنانی، ارتقاء و افزایش مطالبه‌گری اجتماعی و حقوق شهروندی را نیازمند بکارگیری تمام ظرفیت‌ها از جمله دستگاه‌های نظارتی، تشکل‌های غیردولتی و نخبگان دانست و گفت: با ابزار علم و تخصص و استقرار نظام رصد و پایش و گسترش مشاوره‌های خانوادگی می‌توانیم به راه‌حل‌های مناسب و پیشگیری از آسیب‌ و مشکلات اجتماعی دست یابیم.

در این مراسم از تعدادی از فعالین و فرهیختگان در حوزه مددکاری اجتماعی با اهداء لوح تقدیر به‌عمل آمد.

سی ‌و یکمین همایش انجمن مددکاران اجتماعی با همکاری انجمن مددکاران اجتماعی ایران، کمیسیون ملی یونسکو - ایران، سازمان بهزیستی کشور و برخی از سایر نهادهای دولتی و غیردولتی مرتبط، در محل سالن همایش‌های مجتمع حضرت ولی‌عصر(ع) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، برگزار شد. این همایش هر ساله به تحلیل تخصصی از وضعیت اجتماعی کشور، بر یک موضوع مهم در حوزه اجتماعی تاکید می‌کند.

comment fab icon
comment fab icon

کنگره ملی 60 سال مددکاری اجتماعی در ایران برگزار می شود


رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران از برگزاری کنگره ملی 60 سال مددکاری اجتماعی در ایران در سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سید حسن موسوی چلک در سی و یکمین همایش مددکاران اجتماعی ایران با عنوان مطالبه گری اجتماعی، گفت: این کنگره با رویکرد برنامه های 50 سال آینده مددکاری اجتماعی در ایران برگزار خواهد شد.

وی درباره مطالبه گری اجتماعی نیز افزود: امروز در جایگاهی قرار داریم که می‌توانیم مطالبه اجتماعی را به عنوان حقوق شهروندی پیگیری کنیم.

موسوی چلک گفت: برداشت ما از مطالبه‌گری، تقابل و مقابله با دولت نیست چرا که اعتقاد داریم در سایه تعامل حقوق شهروندی تحقق خواهد یافت .

وی با بیان اینکه مددکار سکوت در مقابل مطالبات اجتماعی را نمی‌پذیرد، اضافه کرد: شهروندان نیز باید نسبت به حقوق اجتماعی خود همانند توسعه فیزیکی شهر و حتی یارانه حساس باشند.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: هم اکنون بستر مناسبی برای نهادینه کردن بنای مطالبه اجتماعی فراهم است .
وی اضافه کرد: امسال در انجمن مددکاران اجتماعی ، نشست‌هایی با محوریت مطالبه اجتماعی برگزار می کنیم و این نشست‌ها محدود به تهران نخواهد بود.
موسوی چلک افزود: سلامتی اجتماعی مهمترین ماموریت مددکاری اجتماعی است و تلاش ما این است که در نقاط مختلف ایران این موضوع را نهادینه کنیم.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران اضافه کرد: برای ما حقوق همه گروه‌ها و جناح‌ها مهم است و لذا مطالبه یک گروه خاص را نداریم .
وی در پایان گفت: مدارای اجتماعی و تقویت مشارکت مردم مهمترین شعار انجمن مددکاران اجتماعی ایران در سال آینده خواهد بود.
comment fab icon
comment fab icon

شهروندان نسبت به حقوق اجتماعی خود همانند یارانه حساس باشند

شهروندان نسبت به حقوق اجتماعی خود همانند یارانه حساس باشند

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی، با تاکید بر اینکه شهروندان باید نسبت به حقوق اجتماعی خود همانند توسعه شهر و یارانه حساس باشند، گفت: سکوت در مقابل مطالبات اجتماعی را نمی‌پذیریم.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن موسوی چلک در سی و یکمین همایش انجمن مددکاران اجتماعی ایران افزود: امروز در جایگاهی قرار داریم که می‌توانیم مطالبه اجتماعی را به عنوان یک حقوق شهروندی پیگیری کنیم.

وی با تاکید بر اینکه برداشت ما از مطالبه‌گری، تقابل و مقابله با دولت نیست، ادامه داد: اعتقاد داریم در سایه تعامل حقوق شهروندی فراهم خواهد شد. ما سکوت در مقابل مطالبات اجتماعی را نمی‌پذیریم ضمن اینکه شهروندان نیز باید نسبت به حقوق اجتماعی خود همانند سایر موارد از جمله توسعه فیزیکی شهر و حتی یارانه حساس باشند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: هم اکنون بستر مناسبی برای نهادینه کردن بنای مطالبه اجتماعی فراهم است و در این مسیر باید حرکت کنیم.

وی بیان کرد: تلاش ما امسال در انجمن مددکاران اجتماعی این است که نشست‌های بسیاری را با محوریت مطالبه اجتماعی برگزار کنیم ضمن اینکه نشست‌ها محدود به تهران نخواهد بود.

موسوی چلک افزود: سلامتی اجتماعی مهمترین ماموریت مددکاری اجتماعی است و تلاش ما این است که در نقاط مختلف ایران این موضوع را نهادینه کنیم.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران اضافه کرد: برای ما حقوق همه گروه‌ها و جناح‌ها مهم است و لذا مطالبه یک گروه خاص را نداریم و امیدواریم سال آینده کنگره ملی ۶۰ ساله مددکاری اجتماعی ایران را با نگاهی به ۵۰ سال آینده برگزار کنیم.

وی با اشاره به شعار سال آینده  انجمن مددکاران اجتماعی گفت: مدارای اجتماعی و تقویت مشارکت مردم مهمترین شعار در انجمن مددکاران اجتماعی خواهد بود.

comment fab icon
comment fab icon

سنجش مستمر سلامت اجتماعی در کشور جدی گرفته شود

 

دبیر همایش بهزیستی و سلامت اجتماعی:

سنجش مستمر سلامت اجتماعی در کشور جدی گرفته شود

 

مشاور رئیس و مدیرکل مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی کشور در همایش «بهزیستی و سلامت اجتماعی»، سلامت اجتماعی را محور توسعه اجتماعی عنوان کرد و گفت: ضروری است سنجش مستمر سلامت اجتماعی در کشور جدی گرفته شود و در سیاست گذاری اجتماعی سرفصل مستقیمی برای آن تعریف سود؛ چراکه سلامت اجتماعی زمینه بهتر زیستن را فراهم می کند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل، «سید حسن موسوی چلک» مشاور رئیس و مدیرکل مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی کشور در همایش «بهزیستی و سلامت اجتماعی»، سلامت اجتماعی را محور توسعه اجتماعی عنوان کرد و گفت: ضروری است سنجش مستمر سلامت اجتماعی در کشور جدی گرفته شود و در سیاست گذاری اجتماعی سرفصل مستقیمی برای آن تعریف سود؛ چراکه سلامت اجتماعی زمینه بهتر زیستن را فراهم می کند.

منبع : اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی کشور

comment fab icon
comment fab icon

پیام تشکر رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران برای برگزاری همایش مددکاری اجتماعی و مطالبه گری اجتماعی

به نام خدایی که در همین نزدیکی  است

پیام تشکر رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

 برای برگزاری همایش مددکاری اجتماعی و مطالبه گری اجتماعیموسوی چلک

خدای بزرگ را شاکرم که توفیق داد تا به لطف او و همت و همکاری ارزنده همه مسئولین و کارشناسان حدود40  دستگاه همکار در از جمله سازمان بهزیستی کشور، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی(مجتمع حضرت ولیعصر(عج)، معاونت زنان و خانواده رییس جمهور، وزارت خانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علوم، تحقیقات و فناوری، راه و شهرسازی، ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری، بهزیستی استان تهران، کنگره 60، جمعیت خیریه تولد دوباره، انجمن حمایت از زندانیان مرکز، سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران، موسسه آموزش عالی- علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی،معاونت اجتماعی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، نیروی انتظامی،جمعیت هلال احمر( سازمان های جوانان و داوطلبان)، رادیو سلامت، سبکه یک سیما، یونسکو و...، و با حضور مسئولین ارشد نظام، پیشکسوتان و اساتید مددکاری اجتماعی،مددکاران اجتماعی دستگاه های مختلف، دانشجویان، اصحاب رسانه، دانشگاه ها،شعبات استانی انجمن مددکاران اجتماعی،  فعالین سازمان های غیر دولتی و ...سی و یکمین همایش روز ملی مددکار اجتماعی را با موضوع: مددکاری اجتماعی و مطالبه گری اجتماعی در تاریخ ششم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج درمحل مجتمع ولیعصر(عج) دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی را برگزار کنیم.استقبال با شکوه از این همایش و انعکاس لحظه به لحظه اخبار آن در رسانه ها و.....خود گویای افزایش اعتماد به انجمن مددکاران اجتماعی ایران در میان دستگاههای مرتبط می باشد و این که موضوع انتخاب شده نیز  ضرورت جامعه امروز ماست.

وظیفه خود می دانم از مسئولین و کارشناسان دستگاه های همکار،شرکت کنندگان در همایش سخنرانان و اعضای میزگرد تخصصی، اصحاب رسانه،افراد داوطلبی که نقش بسیار مهمی از آغاز تا پایان همایش داشتند و از آقایان دکتر افتخارزاده رییس مجتمع دانشگاهی ولیعصر(عج) وهمکاران شان، مدیران محترم گروه علوم اجتماعی و جامعه شناسی آن دانشگاه،عباسعلی یزدانی و خانم سیمین دوستی و همه کسانی که نامشان برده نشده، ولی در برگزاری همایش ایفای نقش کردند سپاسگزاری نمایم و چنانچه قصوری در برگزاری همایش وجود داشت(که قطعا اینگونه بوده است) عذرخواهی نمایم.

سیدحسن موسوی چلک

رییس انجمن مدکاران اجتماعی ایران

و دبیر همایش

تهران-6/2/1395

comment fab icon
comment fab icon

مطالبه‌گری، تقابل و مقابله با دولت نیست

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران:

مطالبه‌گری، تقابل و مقابله با دولت نیست

رئیس انجمن مددکاری ایران در سی‌و یکمین همایش انجمن مددکاران اجتماعی ایران با عنوان «مددکاری اجتماعی و مطالبه‌گری اجتماعی» از برگزاری کنگره ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در سال آتی خبر داد و گفت: با مطالبه گری اجتماعی، مسئولیت پذیری در بخش اجتماعی محقق می شود.

به گزارش سرویس «اجتماعی» ایسنا، سید حسن موسوی چلک در همایش مسئولیت اجتماعی و مطالبه اجتماعی که با حضور "انوشیروان محسنی بندپی" معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور برگزار شد، گفت: امروز در جایگاهی قرار داریم که می‌توانیم مطالبه اجتماعی را به عنوان یک حق شهروندی پیگیری کنیم.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران تصریح کرد: برداشت ما از مطالبه‌گری، تقابل و مقابله با دولت نیست؛ چراکه معتقدیم این امر در سایه تعامل حقوق شهروندی فراهم خواهد شد.

وی سکوت در مقابل مطالبات اجتماعی را نپذیرفت و ادامه داد: شهروندان نیز باید نسبت به حقوق اجتماعی خود همانند سایر موارد از جمله توسعه فیزیکی شهر و ... حساس باشند؛ چراکه هم اکنون بستر مناسبی برای نهادینه کردن بنای مطالبه اجتماعی فراهم است و در این مسیر باید حرکت کنیم.

  موسوی چلک، تحقق سلامتی اجتماعی را مهمترین ماموریت مددکاری اجتماعی برشمرد و تصریح کرد: سال آینده کنگره ملی 60 ساله مددکاری اجتماعی ایران را با شعار مدارای اجتماعی و تقویت مشارکت مردمی برگزار خواهیم کرد.

منبع: ایسنا/» سرویس: اجتماعی - رفاهی و خانواده

کد خبر: 95020603130
دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ -
comment fab icon
comment fab icon

با مطالبه گری اجتماعی، مسئولیت پذیری در بخش اجتماعی محقق می شود

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران:
با مطالبه گری اجتماعی، مسئولیت پذیری در بخش اجتماعی محقق می شود
 
رئیس انجمن مددکاری ایران در سی‌و یکمین همایش انجمن مددکاران اجتماعی ایران با عنوان «مددکاری اجتماعی و مطالبه‌گری اجتماعی» از برگزاری کنگره ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در سال آتی خبر داد و گفت: با مطالبه گری اجتماعی، مسئولیت پذیری در بخش اجتماعی محقق می شود.
با مطالبه گری اجتماعی، مسئولیت پذیری در بخش اجتماعی محقق می شود
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی کشور، 'سید حسن موسوی چلک' رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در همایش مسئولیت اجتماعی و مطالبه اجتماعی که با حضور 'انوشیروان محسنی بندپی' معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور برگزار شد، گفت: امروز در جایگاهی قرار داریم که می‌توانیم مطالبه اجتماعی را به عنوان یک حق شهروندی پیگیری کنیم.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران تصریح کرد: برداشت ما از مطالبه‌گری، تقابل و مقابله با دولت نیست؛ چراکه معتقدیم این امر در سایه تعامل حقوق شهروندی فراهم خواهد شد. وی سکوت در مقابل مطالبات اجتماعی را نپذیرفت و  ادامه داد:  شهروندان نیز باید نسبت به حقوق اجتماعی خود همانند سایر موارد از جمله توسعه فیزیکی شهر و ... حساس باشند؛ چراکه هم اکنون بستر مناسبی برای نهادینه کردن بنای مطالبه اجتماعی فراهم است و در این مسیر باید حرکت کنیم.

 موسوی چلک، تحقق سلامتی اجتماعی را مهمترین ماموریت مددکاری اجتماعی برشمرد و تصریح کرد: سال آینده کنگره ملی 60 ساله مددکاری اجتماعی ایران را با شعار مدارای اجتماعی و تقویت مشارکت مردمی برگزار خواهیم کرد.

منبع : سایت سازمان بهزیستی کشور/26/2/95
ت
comment fab icon
comment fab icon

مطالبه‌گری اجتماعی تقابل و مقابله با دولت نیست/ حساسیت شهروندان به حقوق اجتماعی

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران:

مطالبه‌گری اجتماعی تقابل و مقابله با دولت نیست/ حساسیت شهروندان به حقوق اجتماعی

خبرگزاری فارس: مطالبه‌گری اجتماعی تقابل و مقابله با دولت نیست/ حساسیت شهروندان به حقوق اجتماعی

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با تاکید بر اینکه مطالبه اجتماعی تقابل و مقابل با دولت نیست گفت: ما اعتقاد داریم در سایه تعامل حقوق شهروندی ممکن خواهد بود.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، سید حسن موسوی چلک در سی و یکمین همایش انجمن مددکاران اجتماعی ایران که صبح امروز در دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز و با حضور انوشیروان محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی کشور برگزار شد، اظهار کرد: امروز در جایگاهی قرار داریم که می‌توانیم مطالبه اجتماعی را به عنوان یک حقوق شهروندی پیگیری کنیم.

وی تصریح کرد: برداشت ما از مطالبه‌گری، تقابل و مقابله با دولت نیست چرا که اعتقاد داریم در سایه تعامل حقوق شهروندی فراهم خواهد شد.

موسوی چلک ادامه داد: ما سکوت در مقابل مطالبات اجتماعی را نمی‌پذیریم ضمن اینکه شهروندان نیز باید نسبت به حقوق اجتماعی خود همانند سایر موارد از جمله توسعه فیزیکی شهر و حتی یارانه حساس باشند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: هم اکنون بستر مناسبی برای نهادینه کردن بنای مطالبه اجتماعی فراهم است و در این مسیر باید حرکت کنیم.

وی بیان کرد: تلاش ما امسال در انجمن مددکاران اجتماعی این است که نشست‌های بسیاری را با محوریت مطالبه اجتماعی برگزار کنیم ضمن اینکه نشست‌ها محدود به تهران نخواهد بود.

موسوی چلک افزود: سلامتی اجتماعی مهمترین ماموریت مددکاری اجتماعی است و تلاش ما این است که در نقاط مختلف ایران این موضوع را نهادینه کنیم.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران اضافه کرد: برای ما حقوق همه گروه‌ها و جناح‌ها مهم است و لذا مطالبه یک گروه خاص را نداریم و امیدواریم سال آینده کنگره ملی 60 ساله مددکاری اجتماعی ایران را با نگاهی به 50 سال آینده برگزار کنیم.

وی در پایان با اشاره به شعار سال آینده  انجمن مددکاران اجتماعی گفت: مدارای اجتماعی و تقویت مشارکت مردم مهمترین شعار در انجمن مددکاران اجتماعی خواهد بود.

انتهای پیام/خبرگزاری فارس/6/2/95

comment fab icon
comment fab icon

تكریم ارباب رجوع به باور عمومی تبدیل شود

تكریم ارباب رجوع به باور عمومی تبدیل شود

نویسنده: سید حسن موسوی چلك
بسیاری از ما روزانه برای دریافت خدمات شركت‌های دولتی و خصوصی مراجعه می‌كنیم و انتظار داریم كارمندانی كه در این بخش‌ها حضور دارند با ارائه بهترین خدمت در كوتاه‌ترین زمان ممكن رضایتمان را جلب كنند اما به نظر می‌رسد با چنین تصوری فاصله‌ زیادی وجود دارد...
1395/02/04
بسیاری از ما روزانه برای دریافت خدمات شركت‌های دولتی و خصوصی مراجعه می‌كنیم و انتظار داریم كارمندانی كه در این بخش‌ها حضور دارند با ارائه بهترین خدمت در كوتاه‌ترین زمان ممكن رضایتمان را جلب كنند اما به نظر می‌رسد با چنین تصوری فاصله‌ زیادی وجود دارد. به نظر می‌رسد موضوع تكریم ارباب رجوع در جامعه اداری كشور به یك باور و ضرورت اداری تبدیل نشده و با وجود ایجاد سازوكارهایی برای تكریم ارباب رجوع، این مسئله را در بسیاری از مراكز خدمات‌رسان در حد تابلوی راهنمایی طبقات ارزیابی می‌كنند. از سوی دیگر، شهروندان به‌عنوان كسانی كه در سیستم اداری از آنها به‌عنوان ارباب رجوع یاد می‌شود هم به حقوقی كه قانونگذار برای آنها در نظر گرفته است بی‌اطلاعند و به این دلیل فرایند تكریم ارباب رجوع در پروسه‌ای شعاری قرار گرفته و در موارد زیادی، درخواست‌كنندگان خدمت از سیستم‌های اداری از خدماتی كه می‌گیرند رضایت ندارند. با این وجود باید گفت وضع بخش خصوصی در تكریم ارباب رجوع در مقایسه با بخش دولتی بسیار متفاوت و رضایت مشتریان از خدماتی كه از سوی این بخش به آنها ارائه می‌شود بسیار بیشتر است چراكه بخش خصوصی می‌داند برای ادامه حیات و فعالیت خود باید مشتری را به‌عنوان ركن اساسی فعالیت خود بداند و با جلب رضایت مشتری كار خود را ادامه و توسعه دهد اما در بخش دولتی نبود سازوكارهای ارزیابی عملكرد كاركنان و نبود مهارت‌های رفتاری در برخورد با شهروندان تكریم ارباب رجوع به‌صورتی كه انتظار می‌رفت اجرا نشد. به نظر می‌رسد مسئولان دولتی باید برای بهبود وضع تكریم ارباب رجوع، با ارائه آموزش‌های مهارتی به كاركنان در برخورد با افراد، این نكته را نهادینه كنند كه كارمندان بدون ارباب رجوع هویتی ندارند و به این دلیل باید حقوق افراد را رعایت كنند.
رئیس انجمن مددكاران اجتماعی ایران
comment fab icon
comment fab icon

با شبکه‌های اجتماعی دشمنی نکنید

احترام در تشییع جنازه

 

سیدحسن موسوی‌چلک

چند روز پیش از برگزاری مراسم تشییع‌ پیكر مهرداد اولادی، شبکه‌های اجتماعی پر شدند از کمپین «سلفی نه». قائم‌شهری‌ها با این کمپین می‌خواستند یک مراسم متفاوت و احترام‌آمیز برای بازیکن تیم پرسپولیس برگزار کنند و به‌همین‌خاطر از شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام، توییتر و فیس‌بوک کمک گرفتند تا صدایشان به گوش عزادارانی که راهی قائم‌شهر می‌شوند، برسد.

حالا که مراسم تشییع پیكراولادی به پایان رسیده، انتشار عکس‌های خبری، گواه این واقعیت است که کمپین «سلفی نه» موفق شده و هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان این مراسم با ستاره‌های ورزشی عکس سلفی نگرفته‌اند
این اولین بار نیست که شبکه‌های اجتماعی توانسته‌اند حامل خبرهای خوب و خوشحال‌کننده در زمینه تغییر عادت‌های غیرفرهنگی جامعه امروز باشند. در چند سال اخیر سلفی‌گرفتن در مراسم سوگواری به یک رسم بدل شده بود؛ اما قائم‌شهری‌ها نشان دادند که می‌توان با استفاده درست از ابزارهای ارتباطی، این روزها به تغییر رفتار مردم و ارتقای سطح فرهنگی جامعه کمک کرد

واقعیت این است که دنیای امروز ما، دنیای گسترش تکنولوژی و به همان میزان، دنیای گسترش فرصت‌ها و ظرفیت‌های ارتباطی است که تنوعی برای دسترسی گروه‌های مختلف جامعه به جریان اطلاع‌رسانی ایجاد کرده. در چنین شرایطی، کاری که قائم‌شهری‌ها کردند، نشان از آن دارد که استفاده درست از شبکه‌های اجتماعی می‌تواند فرصت‌ساز شرایط بهتر در جامعه ما باشد؛ البته در کنار این واقعیت نباید نادیده گرفت که ما هنوز ظرفیت‌های مثبت شبکه‌های اجتماعی را درست نشناخته‌ایم و به‌همین‌دلیل آنها را یک تهدید می‌دانیم؛ در‌حالی‌که ظرفیت‌هایی که این رسانه‌ها در اختیار ما می‌گذارند، می‌تواند روی زندگی بهتر ما تأثیر‌گذار باشد. کلیدواژه استفاده صحیح از این شبکه‌ها، «مدیریت درست» است؛ چراکه چنین ظرفیتی ایجاب می‌کند مسئولیت‌پذیری فردی و گروهی را در زمینه بهره‌برداری از این وضعیت افزایش دهیم

رسانه‌های امروز در حوزه شبکه‌های اجتماعی، سرعت بیشتری دارند، ارزان‌تر هستند و جذابیت‌های فراوان‌شان باعث شده که گروه‌های مختلف، مخاطب یا کاربر آنها باشند؛ به‌همین‌دلیل پیامی مثل «سلفی نه»، به‌سرعت به جمعیت گسترده‌ای از مشایعت‌کنندگان زنده‌یاد مهرداد اولادی می‌رسد و می‌تواند به تغییر و اصلاح الگوهای غلط زندگی امروز ما منجر شود

این ظرفیت را عزیز بدانیم و با آن دشمنی نکنیم؛ چراکه برخورد قهری و سلبی نمی‌تواند مانع از استفاده مردم از چنین رسانه‌هایی شود؛ بالعکس یک برخورد ایجابی درست می‌تواند به جامعه این انگیزه را بدهد که ده‌ها کمپین اعتمادکردنی برای اصلاح رفتارهای اجتماعی فراهم کند و این بخش مهمی از سرفصل سرمایه‌های اجتماعی است

منبع: روزنامه شرق/4 اردیبهشت 95 / صفحه آخر

 

comment fab icon
comment fab icon
دغدغه های یک مدد کار اجتماعی
همه روز روزه بودن همه شب طواف کردن....
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : سید حسن موسوی چلک
نوع مطلب : دل نوشته ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/02/11
کسی گفت چونی چنین رنجبر
به تعظیم استاد بیش از پدر
بگفتا زد این نقش آب و گلم
وز آن تربیت یافت جان و دلم
ازین شد تن من پذیرای جان
وز آن آمدم زنده جاودان
ازین یافتم یک دو روزه وجود
وز آن یک شدم بحر افضال و جود
ازین بهر گفتن زبان ور شدم
وز آن در سخن کان گوهر شدم
فرارسیدن روز معلم را به همه معلمان و اساتیدخودم وایران زمین تبریک می گویم.
نوع مطلب : دل نوشته ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/02/11

مدیرکل مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی کشور مطرح کرد:

ایلنا: مشاور رئیس و مدیرکل مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی کشور گفت: سیاستگذاری کلان در حوزه اجتماعی در کشور مغفول مانده و باید تغییر یابد.

به گزارش خبرنگار ایلنا در خرم آباد، سیدحسن موسوی چلک روز چهارشنبه در آیین تجلیل از مددکاران اجتماعی لرستان در شهرستان خرم آباد افزود: رویکرد سلامت محور، آینده محوری، پژوهش محوری، سیاستگذاری کلان در بحث سلامت اجتماعی کشور است و تغییر ساختار آموزش در حوزه مددکاری اجتماعی، محوری مهم و تاثیرگذار است.

وی با اشاره به اینکه با روشن شدن چراغ مطالبه گری اتفاقات خوبی در کشور خواهد افتاد افزود:کاهش فساد و افزایش پرسشگری در جامعه، پاسخگو‌ بودن مسئولان، اجرای بهتر قوانین، امنیت اجتماعی پایدار، استفاده صحیح از منابع، توسعه شاخص‌های رفاه اجتماعی و افزایش رضایت اجتماعی از ثمرات ترویج فرهنگ مطالبه گری در جامعه است.

مشاور رئیس و مدیرکل مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه مددکاران اجتماعی سفیران تحقق سلامت اجتماعی جامعه هستند، گفت: مددکاران اجتماعی سکوت در مقابل مطالبات اجتماعی را نپذیرفته و شهروندان نیز باید نسبت به حقوق اجتماعی خود مانند سایر موارد از جمله توسعه فیزیکی شهر و حتی یارانه حساس باشند. 

وی اظهار داشت: مسئولیت و مطالبه گری اجتماعی دو مولفه بسیار مهم برای توسعه و انسجام نظام اجتماعی در این راستا شعار امسال بهزیستی کشورمطالبه گری اجتماعی را انتخاب کرده است.

وی با تاکید بر اینکه که برداشت ما از مطالبه‌گری اجتماعی، تقابل و مقابله با دولت نیست اظهارکرد:در سایه تعامل است که حقوق شهروندی، مشارکت، انسجام ونشاط اجتماعی، اعتماد اجتماعی، نظارت و کنترل اجتماعی بیشتر، فراهم خواهد شد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران اظهار کرد: مددکاری فقط انجام کار خیر نیست و مددکاری اجتماعی یک تخصص و حرفه ودارای قواعد خاص خودش است که ما این ظرفیت را به خوبی نشناخته ایم.

موسوی چلک ادامه داد: بر اساس آمارایران در سال ٢٠١٥ در حوزه شادی با ١٠ پله صعود، رتبه ١٠٥ در بین ١٥٧ کشور را داشته و همچنین در بحث شفافیت و سلامت اداری رتبه 144 از ١٥٧ کشوربوده است.

وی با تاکید بر اینکه باید نگاهی واقع بینانه تری به آسیب های اجتماعی داشته باشیم یاد آور شد: به گفته مسئولان قوه قضائیه ١٥ میلیون پرونده قضایی در محاکم مطرح می شود که ٢٣ درصد مردم از یک نوع اختلال سلامت روانی اجتماعی رنج می برند و با کوچکترین حرف و حرکتی در سطح شهر بسبت به هم پرخاش می کنند.

مشاور رئیس و مدیرکل مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه مددکاری اجتماعی در نگاه نوین خود دو ماموریت اساسی کمک به ارتقاء مستمر کیفیت زندگی آحاد مردم و توسعه شاخص های سلامت اجتماعی را دنبال می کند اظهار داشت: تحقق این دو ماموریت نیازمند توجه به رویکرد سلامت محوری با تاکید بر سلامت اجتماعی و توسعه برنامه های پیشگیرانه اجتماعی است و در راستای تحقق حقوق اجتماعی شهروندان ضمن مسئولیت پذیر بودن، پرسشگر و مطالبه گر هم باشد.

در این آیین با اهدا لوح سپاس از همسر شهید زنده کشور کبری حافظی وچند نفر از مددکاران اجتماعی تجلیل شد.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/02/9

مددكاران سفیران سلامت اجتماعی هستند

خرم آباد ایرنا- مشاور رئیس و مدیركل مدیریت عملكرد سازمان بهزیستی كشور گفت: مددكاران اجتماعی سفیران تحقق سلامت اجتماعی جامعه هستند.

به گزارش خبرنگار ایرنا سید حسن موسوی چلك روز چهارشنبه در آیین تجلیل از مددكاران اجتماعی لرستان در خرم آباد اظهار داشت: مسئولیت و مطالبه گری اجتماعی دو مولفه بسیار مهم برای توسعه و انسجام نظام اجتماعی در این راستا شعار امسال بهزیستی كشورمطالبه گری اجتماعی را انتخاب كرده است.
وی با تاكید بر اینكه كه برداشت ما از مطالبه‌گری اجتماعی، تقابل و مقابله با دولت نیست اظهاركرد:در سایه تعامل است كه حقوق شهروندی، مشاركت، انسجام ونشاط اجتماعی، اعتماد اجتماعی، نظارت و كنترل اجتماعی بیشتر، فراهم خواهد شد.
مدیركل مدیریت عملكرد سازمان بهزیستی كشوربا اشاره به اینكه با روشن شدن چراغ مطالبه گری اتفاقات خوبی در كشور خواهد افتاد افزود:كاهش فساد و افزایش پرسشگری در جامعه، پاسخگو‌ بودن مسئولان، اجرای بهتر قوانین، امنیت اجتماعی پایدار، استفاده صحیح از منابع، توسعه شاخص‌های رفاه اجتماعی و افزایش رضایت اجتماعی از ثمرات ترویج فرهنگ مطالبه گری در جامعه است.
وی بیان كرد:مددكاران اجتماعی سكوت در مقابل مطالبات اجتماعی را نپذیرفته و شهروندان نیز باید نسبت به حقوق اجتماعی خود مانند سایر موارد از جمله توسعه فیزیكی شهر و حتی یارانه حساس باشند.
رئیس انجمن مددكاران اجتماعی ایران رویكرد سلامت محور، آینده محوری، پژوهش محوری، سیاستگذاری كلان و تغییر ساختار آموزش در حوزه مددكاری اجتماعی، را محورهای مهم در بحث سلامت اجتماعی كشور ذكر كرد و اظهار كرد: سیاستگذاری كلان در حوزه اجتماعی در كشور مغفول مانده وباید تغییر پیدا كند.
وی با تاكید براینكه مددكاری فقط انجام كار خیر نیست، بیان كرد: مددكاری اجتماعی یك تخصص و حرفه ودارای قواعد خاص خودش است كه ما این ظرفیت را به خوبی نشناخته ایم.
موسوی چلك ادامه داد: بر اساس آمارایران در سال ٢٠١٥ در حوزه شادی با ١٠ پله صعود، رتبه ١٠٥ در بین ١٥٧ كشور را داشته و همچنین در بحث شفافیت و سلامت اداری رتبه 144 از ١٥٧ كشوربوده است.
وی با تاكید بر اینكه باید نگاهی واقع بینانه تری به آسیب های اجتماعی داشته باشیم یاد آور شد: به گفته مسئولان قوه قضائیه ١٥ میلیون پرونده قضایی در محاكم مطرح می شود كه ٢٣ درصد مردم از یك نوع اختلال سلامت روانی اجتماعی رنج می برند و با كوچكترین حرف و حركتی در سطح شهر بسبت به هم پرخاش می كنند.
مشاور رئیس و مدیركل مدیریت عملكرد سازمان بهزیستی كشور با اشاره به اینكه مددكاری اجتماعی در نگاه نوین خود دو ماموریت اساسی كمك به ارتقاء مستمر كیفیت زندگی آحاد مردم و توسعه شاخص های سلامت اجتماعی را دنبال می كند اظهار داشت: تحقق این دو ماموریت نیازمند توجه به رویكرد سلامت محوری با تاكید بر سلامت اجتماعی و توسعه برنامه های پیشگیرانه اجتماعی است و در راستای تحقق حقوق اجتماعی شهروندان ضمن مسئولیت پذیر بودن، پرسشگر و مطالبه گر هم باشد.
در این آیین با اهدا لوح سپاس از همسر شهید زنده كشور كبری حافظی وچند نفر از مددكاران اجتماعی تجلیل شد.
7273/6001

انتهای پیام /*
نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/02/9

انتخاب نادرست به طلاق زودرس منجر می‌شود

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در بررسی دلایل افزایش طلاق در سال های اول زندگی در چند ساله اخیر به آرمان می‌گوید: کاهش سال های زندگی مشترک به یک سال، نشانه خوبی نیست و پیام مشخصی که دارد این است که انتخاب همسر به درستی انجام می‌شود. معیارهایی که افراد با آن دست به انتخاب همسر می‌زنند معیارهای درستی نیستند. سید حسن موسوی چلک به عدم مسئولیت پذیری جوانان در مقابل انتخاب شان تاکید دارد و می‌افزاید: امروزه عدم مسئولیت پذیری جوانان در مقابل مسئولیت‌ها و تعهداتی که آنها در شروع زندگی مشترک قبول کرده اند باعث می‌شود که طلاق در سال‌های اول زندگی به میزان زیادی افزایش یابد. او به ضعف اخلاق اجتماعی در جامعه ایران اشاره می‌کند و می‌گوید: از تبعات ضعف اخلاقی در جامعه می‌تواند بی‌تفاوتی به اهداف زندگی مشترک باشد. افزایش آزادی عمل افراد و نداشتن مسئولیت زمانی که همسری ندارند، باعث می‌شود تمایل آنها به طلاق و بازگشت به دوران مجردی بیشتر شود. موسوی چلک کاهش نقش اعضای خانواده در مدیریت زندگی افراد را، از دیگر عوامل افزایش طلاق در سال های اول زندگی می‌داند و تصریح می‌کند: در گذشته اطرافیان و به ویژه والدین به رفتارهای افراد نظارت داشتند و این مساله باعث می‌شد که اگر اختلافی هم بروز پیدا می‌کرد، با راهنمایی به موقع اطرافیان حل و فصل می‌شد. او ادامه می‌دهد: نظارت و حمایت روانی و اجتماعی که در گذشته وجود داشت از کشیده شدن اختلافات به طلاق جلوگیری می‌کرد. اما در حال حاضر تغییرات در سبک زندگی و ساختار خانواده باعث شده‌اند این نظارت و حمایت وجود نداشته باشد.


سلامت نیوز: طلاق با سرعت نور

 

نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/02/9

مددکار اجتماعی زمینه تحقق عدالت را در جامعه فراهم می‌کند

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده اظهار امیدواری کرد که با حرکت کشور در مسیر توسعه متوازن و پایدار، اقدامات مددکارانه در کنار فعالیت‌های بلندمدت تأثیر مضاعفی بر بهبود و رشد شاخص‌های سلامت اجتماعی داشته باشد.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده، با تاکید بر اینکه «مددکار زمینه تحقق عدالت را در جامعه فراهم می‌کند که این امر همان سیره علوی است»، اظهارداشت: مددکاری اجتماعی نه یک شغل بلکه تجلی عشق، عاطفه، تعهد و مسئولیت اجتماعی در قبال انسان‌هایی است که موفق نشده‌اند سهم ذاتی خود را از اجتماع دریافت کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولتف «شهیندخت مولاوردی» روز دوشنبه در همایش ملی «مددکاری اجتماعی و مطالبه‌گری اجتماعی»، اقدامات بلندمدت زیرساختی و اقدامات کوتاه مدت مثل مددکاری را مکمل یکدیگر برای هم‌افزایی و ارتقاء سطح سلامت اجتماعی کشور دانست و گفت: اقدامات مددکارانه و امدادی برای تمام گروه‌های در معرض آسیب، می‌تواند بسیار راهگشا و اثرگذار باشد.

مولاوردی با تأکید بر اینکه «مددکاری باید حلقه آخر فرآیند پیشگیری و درمان آسیب‌های اجتماعی در کشور باشد و منصفانه نیست که این حرفه را مسئول و جبران کننده نقصان عملکرد در سایر نهادهای مهم و کلان اجتماعی بدانیم»، گفت: اگر جلوه‌های مشکلات ساختار اقتصادی نظیر بیکاری و فقر در آسیب‌های اجتماعی متجلی می‌شود در درجه اول باید به فکر حل مشکلات از سرچشمه باشیم.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده اظهار امیدواری کرد که با حرکت کشور در مسیر توسعه متوازن و پایدار ، اقدامات مددکارانه در کنار فعالیت‌های بلندمدت تأثیر مضاعفی بر بهبود و رشد شاخص‌های سلامت اجتماعی داشته باشد.

مولاوردی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: امروز توجه و بروز رسانی مداوم دانش و بویژه فراهم آوردن دانش بومی در رشته مددکاری اجتماعی از اهمیت بسیاری بالایی برخوردار است.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده، جامعه زنان را یکی از اصلی‌ترین گروه‌های مخاطب مددکاری اجتماعی دانست و تصریح کرد: زنان با توجه به اینکه تاثیرپذیر از آسیب‌های اجتماعی هستند، یکی از اصلی‌ترین گروه‌های هدف مددکاری اجتماعی هستند و از سویی دیگر ویژگی عطوفت و مهرمادرانه در زنان، می‌تواند از این قشر مددکارانی کارآمد بسازد.

مولاوردی با بیان اینکه مددکاری اجتماعی دو وجه و رویه دارد که یک وجه آن معطوف به روحیه ایثار، فداکاری، مسئولیت‌پذیری، عشق و علاقه فراوان به انجام فعالیت‌های نوع‌دوستانه است، گفت: ورود به این حرفه متضمن تأمل، آگاهی و انگیزه بسیاری است که باید در بکارگیری مددکاران اجتماعی از روش‌های استاندارد جهانی استفاده کرد.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده مطالبه‌گری اجتماعی را وجه دیگری از مددکاری اجتماعی دانست و گفت: رشد و گسترش آسیب‌های اجتماعی در سال‌های اخیر نیاز به مداخله نهادهای اجتماعی را برای کاهش صدمات ناشی از آسیب‌ها ضروری ساخته است.

مولاوردی با اشاره به اینکه قوانین حاضر در کشور قدرت لازم برای حمایت، متوقف کردن یا کاهش انواع آسیب‌های اجتماعی را ندارند، خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه‌های حکومتی و سیاستگذاران، نهادهای قانونگذار و مجری، باید امنیت حداقلی برای زنان را تأمین کنند.

مولاوردی جامعه امروز را میراث‌دار توسعه نامتوازن و رشد بیش از حد آسیب‌های اجتماعی در ده‌های اخیر دانست و تأکید کرد: اگر سیستم حقوقی و قضایی ما نتوانسته همگام با آسیب‌های اجتماعی تمهیدات پیشگیرانه و بازدارنده را فراهم آورد باید با انجام اقدامات کوتاه مدت زمینه را برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در کشور فراهم آوریم.

انوشیروان محسنی بندپی رییس سازمان بهزیستی کشور نیز طی سخنانی، ارتقاء و افزایش مطالبه‌گری اجتماعی و حقوق شهروندی را نیازمند بکارگیری تمام ظرفیت‌ها از جمله دستگاه‌های نظارتی، تشکل‌های غیردولتی و نخبگان دانست و گفت: با ابزار علم و تخصص و استقرار نظام رصد و پایش و گسترش مشاوره‌های خانوادگی می‌توانیم به راه‌حل‌های مناسب و پیشگیری از آسیب‌ و مشکلات اجتماعی دست یابیم.

در این مراسم از تعدادی از فعالین و فرهیختگان در حوزه مددکاری اجتماعی با اهداء لوح تقدیر به‌عمل آمد.

سی ‌و یکمین همایش انجمن مددکاران اجتماعی با همکاری انجمن مددکاران اجتماعی ایران، کمیسیون ملی یونسکو - ایران، سازمان بهزیستی کشور و برخی از سایر نهادهای دولتی و غیردولتی مرتبط، در محل سالن همایش‌های مجتمع حضرت ولی‌عصر(ع) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، برگزار شد. این همایش هر ساله به تحلیل تخصصی از وضعیت اجتماعی کشور، بر یک موضوع مهم در حوزه اجتماعی تاکید می‌کند.

نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/02/7

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران از برگزاری کنگره ملی 60 سال مددکاری اجتماعی در ایران در سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سید حسن موسوی چلک در سی و یکمین همایش مددکاران اجتماعی ایران با عنوان مطالبه گری اجتماعی، گفت: این کنگره با رویکرد برنامه های 50 سال آینده مددکاری اجتماعی در ایران برگزار خواهد شد.

وی درباره مطالبه گری اجتماعی نیز افزود: امروز در جایگاهی قرار داریم که می‌توانیم مطالبه اجتماعی را به عنوان حقوق شهروندی پیگیری کنیم.

موسوی چلک گفت: برداشت ما از مطالبه‌گری، تقابل و مقابله با دولت نیست چرا که اعتقاد داریم در سایه تعامل حقوق شهروندی تحقق خواهد یافت .

وی با بیان اینکه مددکار سکوت در مقابل مطالبات اجتماعی را نمی‌پذیرد، اضافه کرد: شهروندان نیز باید نسبت به حقوق اجتماعی خود همانند توسعه فیزیکی شهر و حتی یارانه حساس باشند.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: هم اکنون بستر مناسبی برای نهادینه کردن بنای مطالبه اجتماعی فراهم است .
وی اضافه کرد: امسال در انجمن مددکاران اجتماعی ، نشست‌هایی با محوریت مطالبه اجتماعی برگزار می کنیم و این نشست‌ها محدود به تهران نخواهد بود.
موسوی چلک افزود: سلامتی اجتماعی مهمترین ماموریت مددکاری اجتماعی است و تلاش ما این است که در نقاط مختلف ایران این موضوع را نهادینه کنیم.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران اضافه کرد: برای ما حقوق همه گروه‌ها و جناح‌ها مهم است و لذا مطالبه یک گروه خاص را نداریم .
وی در پایان گفت: مدارای اجتماعی و تقویت مشارکت مردم مهمترین شعار انجمن مددکاران اجتماعی ایران در سال آینده خواهد بود.
نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/02/7

شهروندان نسبت به حقوق اجتماعی خود همانند یارانه حساس باشند

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی، با تاکید بر اینکه شهروندان باید نسبت به حقوق اجتماعی خود همانند توسعه شهر و یارانه حساس باشند، گفت: سکوت در مقابل مطالبات اجتماعی را نمی‌پذیریم.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن موسوی چلک در سی و یکمین همایش انجمن مددکاران اجتماعی ایران افزود: امروز در جایگاهی قرار داریم که می‌توانیم مطالبه اجتماعی را به عنوان یک حقوق شهروندی پیگیری کنیم.

وی با تاکید بر اینکه برداشت ما از مطالبه‌گری، تقابل و مقابله با دولت نیست، ادامه داد: اعتقاد داریم در سایه تعامل حقوق شهروندی فراهم خواهد شد. ما سکوت در مقابل مطالبات اجتماعی را نمی‌پذیریم ضمن اینکه شهروندان نیز باید نسبت به حقوق اجتماعی خود همانند سایر موارد از جمله توسعه فیزیکی شهر و حتی یارانه حساس باشند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: هم اکنون بستر مناسبی برای نهادینه کردن بنای مطالبه اجتماعی فراهم است و در این مسیر باید حرکت کنیم.

وی بیان کرد: تلاش ما امسال در انجمن مددکاران اجتماعی این است که نشست‌های بسیاری را با محوریت مطالبه اجتماعی برگزار کنیم ضمن اینکه نشست‌ها محدود به تهران نخواهد بود.

موسوی چلک افزود: سلامتی اجتماعی مهمترین ماموریت مددکاری اجتماعی است و تلاش ما این است که در نقاط مختلف ایران این موضوع را نهادینه کنیم.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران اضافه کرد: برای ما حقوق همه گروه‌ها و جناح‌ها مهم است و لذا مطالبه یک گروه خاص را نداریم و امیدواریم سال آینده کنگره ملی ۶۰ ساله مددکاری اجتماعی ایران را با نگاهی به ۵۰ سال آینده برگزار کنیم.

وی با اشاره به شعار سال آینده  انجمن مددکاران اجتماعی گفت: مدارای اجتماعی و تقویت مشارکت مردم مهمترین شعار در انجمن مددکاران اجتماعی خواهد بود.

نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/02/7

 

دبیر همایش بهزیستی و سلامت اجتماعی:

سنجش مستمر سلامت اجتماعی در کشور جدی گرفته شود

 

مشاور رئیس و مدیرکل مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی کشور در همایش «بهزیستی و سلامت اجتماعی»، سلامت اجتماعی را محور توسعه اجتماعی عنوان کرد و گفت: ضروری است سنجش مستمر سلامت اجتماعی در کشور جدی گرفته شود و در سیاست گذاری اجتماعی سرفصل مستقیمی برای آن تعریف سود؛ چراکه سلامت اجتماعی زمینه بهتر زیستن را فراهم می کند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل، «سید حسن موسوی چلک» مشاور رئیس و مدیرکل مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی کشور در همایش «بهزیستی و سلامت اجتماعی»، سلامت اجتماعی را محور توسعه اجتماعی عنوان کرد و گفت: ضروری است سنجش مستمر سلامت اجتماعی در کشور جدی گرفته شود و در سیاست گذاری اجتماعی سرفصل مستقیمی برای آن تعریف سود؛ چراکه سلامت اجتماعی زمینه بهتر زیستن را فراهم می کند.

منبع : اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی کشور

نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/02/7

به نام خدایی که در همین نزدیکی  است

پیام تشکر رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

 برای برگزاری همایش مددکاری اجتماعی و مطالبه گری اجتماعیموسوی چلک

خدای بزرگ را شاکرم که توفیق داد تا به لطف او و همت و همکاری ارزنده همه مسئولین و کارشناسان حدود40  دستگاه همکار در از جمله سازمان بهزیستی کشور، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی(مجتمع حضرت ولیعصر(عج)، معاونت زنان و خانواده رییس جمهور، وزارت خانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علوم، تحقیقات و فناوری، راه و شهرسازی، ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری، بهزیستی استان تهران، کنگره 60، جمعیت خیریه تولد دوباره، انجمن حمایت از زندانیان مرکز، سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران، موسسه آموزش عالی- علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی،معاونت اجتماعی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، نیروی انتظامی،جمعیت هلال احمر( سازمان های جوانان و داوطلبان)، رادیو سلامت، سبکه یک سیما، یونسکو و...، و با حضور مسئولین ارشد نظام، پیشکسوتان و اساتید مددکاری اجتماعی،مددکاران اجتماعی دستگاه های مختلف، دانشجویان، اصحاب رسانه، دانشگاه ها،شعبات استانی انجمن مددکاران اجتماعی،  فعالین سازمان های غیر دولتی و ...سی و یکمین همایش روز ملی مددکار اجتماعی را با موضوع: مددکاری اجتماعی و مطالبه گری اجتماعی در تاریخ ششم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج درمحل مجتمع ولیعصر(عج) دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی را برگزار کنیم.استقبال با شکوه از این همایش و انعکاس لحظه به لحظه اخبار آن در رسانه ها و.....خود گویای افزایش اعتماد به انجمن مددکاران اجتماعی ایران در میان دستگاههای مرتبط می باشد و این که موضوع انتخاب شده نیز  ضرورت جامعه امروز ماست.

وظیفه خود می دانم از مسئولین و کارشناسان دستگاه های همکار،شرکت کنندگان در همایش سخنرانان و اعضای میزگرد تخصصی، اصحاب رسانه،افراد داوطلبی که نقش بسیار مهمی از آغاز تا پایان همایش داشتند و از آقایان دکتر افتخارزاده رییس مجتمع دانشگاهی ولیعصر(عج) وهمکاران شان، مدیران محترم گروه علوم اجتماعی و جامعه شناسی آن دانشگاه،عباسعلی یزدانی و خانم سیمین دوستی و همه کسانی که نامشان برده نشده، ولی در برگزاری همایش ایفای نقش کردند سپاسگزاری نمایم و چنانچه قصوری در برگزاری همایش وجود داشت(که قطعا اینگونه بوده است) عذرخواهی نمایم.

سیدحسن موسوی چلک

رییس انجمن مدکاران اجتماعی ایران

و دبیر همایش

تهران-6/2/1395

نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/02/7

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران:

مطالبه‌گری، تقابل و مقابله با دولت نیست

رئیس انجمن مددکاری ایران در سی‌و یکمین همایش انجمن مددکاران اجتماعی ایران با عنوان «مددکاری اجتماعی و مطالبه‌گری اجتماعی» از برگزاری کنگره ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در سال آتی خبر داد و گفت: با مطالبه گری اجتماعی، مسئولیت پذیری در بخش اجتماعی محقق می شود.

به گزارش سرویس «اجتماعی» ایسنا، سید حسن موسوی چلک در همایش مسئولیت اجتماعی و مطالبه اجتماعی که با حضور "انوشیروان محسنی بندپی" معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور برگزار شد، گفت: امروز در جایگاهی قرار داریم که می‌توانیم مطالبه اجتماعی را به عنوان یک حق شهروندی پیگیری کنیم.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران تصریح کرد: برداشت ما از مطالبه‌گری، تقابل و مقابله با دولت نیست؛ چراکه معتقدیم این امر در سایه تعامل حقوق شهروندی فراهم خواهد شد.

وی سکوت در مقابل مطالبات اجتماعی را نپذیرفت و ادامه داد: شهروندان نیز باید نسبت به حقوق اجتماعی خود همانند سایر موارد از جمله توسعه فیزیکی شهر و ... حساس باشند؛ چراکه هم اکنون بستر مناسبی برای نهادینه کردن بنای مطالبه اجتماعی فراهم است و در این مسیر باید حرکت کنیم.

  موسوی چلک، تحقق سلامتی اجتماعی را مهمترین ماموریت مددکاری اجتماعی برشمرد و تصریح کرد: سال آینده کنگره ملی 60 ساله مددکاری اجتماعی ایران را با شعار مدارای اجتماعی و تقویت مشارکت مردمی برگزار خواهیم کرد.

منبع: ایسنا/» سرویس: اجتماعی - رفاهی و خانواده

کد خبر: 95020603130
دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ -
نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/02/7
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران:
با مطالبه گری اجتماعی، مسئولیت پذیری در بخش اجتماعی محقق می شود
 
رئیس انجمن مددکاری ایران در سی‌و یکمین همایش انجمن مددکاران اجتماعی ایران با عنوان «مددکاری اجتماعی و مطالبه‌گری اجتماعی» از برگزاری کنگره ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در سال آتی خبر داد و گفت: با مطالبه گری اجتماعی، مسئولیت پذیری در بخش اجتماعی محقق می شود.
با مطالبه گری اجتماعی، مسئولیت پذیری در بخش اجتماعی محقق می شود
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی کشور، 'سید حسن موسوی چلک' رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در همایش مسئولیت اجتماعی و مطالبه اجتماعی که با حضور 'انوشیروان محسنی بندپی' معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور برگزار شد، گفت: امروز در جایگاهی قرار داریم که می‌توانیم مطالبه اجتماعی را به عنوان یک حق شهروندی پیگیری کنیم.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران تصریح کرد: برداشت ما از مطالبه‌گری، تقابل و مقابله با دولت نیست؛ چراکه معتقدیم این امر در سایه تعامل حقوق شهروندی فراهم خواهد شد. وی سکوت در مقابل مطالبات اجتماعی را نپذیرفت و  ادامه داد:  شهروندان نیز باید نسبت به حقوق اجتماعی خود همانند سایر موارد از جمله توسعه فیزیکی شهر و ... حساس باشند؛ چراکه هم اکنون بستر مناسبی برای نهادینه کردن بنای مطالبه اجتماعی فراهم است و در این مسیر باید حرکت کنیم.

 موسوی چلک، تحقق سلامتی اجتماعی را مهمترین ماموریت مددکاری اجتماعی برشمرد و تصریح کرد: سال آینده کنگره ملی 60 ساله مددکاری اجتماعی ایران را با شعار مدارای اجتماعی و تقویت مشارکت مردمی برگزار خواهیم کرد.

منبع : سایت سازمان بهزیستی کشور/26/2/95
تنوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/02/6

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران:

مطالبه‌گری اجتماعی تقابل و مقابله با دولت نیست/ حساسیت شهروندان به حقوق اجتماعی

خبرگزاری فارس: مطالبه‌گری اجتماعی تقابل و مقابله با دولت نیست/ حساسیت شهروندان به حقوق اجتماعی

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با تاکید بر اینکه مطالبه اجتماعی تقابل و مقابل با دولت نیست گفت: ما اعتقاد داریم در سایه تعامل حقوق شهروندی ممکن خواهد بود.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، سید حسن موسوی چلک در سی و یکمین همایش انجمن مددکاران اجتماعی ایران که صبح امروز در دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز و با حضور انوشیروان محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی کشور برگزار شد، اظهار کرد: امروز در جایگاهی قرار داریم که می‌توانیم مطالبه اجتماعی را به عنوان یک حقوق شهروندی پیگیری کنیم.

وی تصریح کرد: برداشت ما از مطالبه‌گری، تقابل و مقابله با دولت نیست چرا که اعتقاد داریم در سایه تعامل حقوق شهروندی فراهم خواهد شد.

موسوی چلک ادامه داد: ما سکوت در مقابل مطالبات اجتماعی را نمی‌پذیریم ضمن اینکه شهروندان نیز باید نسبت به حقوق اجتماعی خود همانند سایر موارد از جمله توسعه فیزیکی شهر و حتی یارانه حساس باشند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: هم اکنون بستر مناسبی برای نهادینه کردن بنای مطالبه اجتماعی فراهم است و در این مسیر باید حرکت کنیم.

وی بیان کرد: تلاش ما امسال در انجمن مددکاران اجتماعی این است که نشست‌های بسیاری را با محوریت مطالبه اجتماعی برگزار کنیم ضمن اینکه نشست‌ها محدود به تهران نخواهد بود.

موسوی چلک افزود: سلامتی اجتماعی مهمترین ماموریت مددکاری اجتماعی است و تلاش ما این است که در نقاط مختلف ایران این موضوع را نهادینه کنیم.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران اضافه کرد: برای ما حقوق همه گروه‌ها و جناح‌ها مهم است و لذا مطالبه یک گروه خاص را نداریم و امیدواریم سال آینده کنگره ملی 60 ساله مددکاری اجتماعی ایران را با نگاهی به 50 سال آینده برگزار کنیم.

وی در پایان با اشاره به شعار سال آینده  انجمن مددکاران اجتماعی گفت: مدارای اجتماعی و تقویت مشارکت مردم مهمترین شعار در انجمن مددکاران اجتماعی خواهد بود.

انتهای پیام/خبرگزاری فارس/6/2/95

نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/02/6

تكریم ارباب رجوع به باور عمومی تبدیل شود

نویسنده: سید حسن موسوی چلك
بسیاری از ما روزانه برای دریافت خدمات شركت‌های دولتی و خصوصی مراجعه می‌كنیم و انتظار داریم كارمندانی كه در این بخش‌ها حضور دارند با ارائه بهترین خدمت در كوتاه‌ترین زمان ممكن رضایتمان را جلب كنند اما به نظر می‌رسد با چنین تصوری فاصله‌ زیادی وجود دارد...
1395/02/04
بسیاری از ما روزانه برای دریافت خدمات شركت‌های دولتی و خصوصی مراجعه می‌كنیم و انتظار داریم كارمندانی كه در این بخش‌ها حضور دارند با ارائه بهترین خدمت در كوتاه‌ترین زمان ممكن رضایتمان را جلب كنند اما به نظر می‌رسد با چنین تصوری فاصله‌ زیادی وجود دارد. به نظر می‌رسد موضوع تكریم ارباب رجوع در جامعه اداری كشور به یك باور و ضرورت اداری تبدیل نشده و با وجود ایجاد سازوكارهایی برای تكریم ارباب رجوع، این مسئله را در بسیاری از مراكز خدمات‌رسان در حد تابلوی راهنمایی طبقات ارزیابی می‌كنند. از سوی دیگر، شهروندان به‌عنوان كسانی كه در سیستم اداری از آنها به‌عنوان ارباب رجوع یاد می‌شود هم به حقوقی كه قانونگذار برای آنها در نظر گرفته است بی‌اطلاعند و به این دلیل فرایند تكریم ارباب رجوع در پروسه‌ای شعاری قرار گرفته و در موارد زیادی، درخواست‌كنندگان خدمت از سیستم‌های اداری از خدماتی كه می‌گیرند رضایت ندارند. با این وجود باید گفت وضع بخش خصوصی در تكریم ارباب رجوع در مقایسه با بخش دولتی بسیار متفاوت و رضایت مشتریان از خدماتی كه از سوی این بخش به آنها ارائه می‌شود بسیار بیشتر است چراكه بخش خصوصی می‌داند برای ادامه حیات و فعالیت خود باید مشتری را به‌عنوان ركن اساسی فعالیت خود بداند و با جلب رضایت مشتری كار خود را ادامه و توسعه دهد اما در بخش دولتی نبود سازوكارهای ارزیابی عملكرد كاركنان و نبود مهارت‌های رفتاری در برخورد با شهروندان تكریم ارباب رجوع به‌صورتی كه انتظار می‌رفت اجرا نشد. به نظر می‌رسد مسئولان دولتی باید برای بهبود وضع تكریم ارباب رجوع، با ارائه آموزش‌های مهارتی به كاركنان در برخورد با افراد، این نكته را نهادینه كنند كه كارمندان بدون ارباب رجوع هویتی ندارند و به این دلیل باید حقوق افراد را رعایت كنند.
رئیس انجمن مددكاران اجتماعی ایران
نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/02/6

احترام در تشییع جنازه

 

سیدحسن موسوی‌چلک

چند روز پیش از برگزاری مراسم تشییع‌ پیكر مهرداد اولادی، شبکه‌های اجتماعی پر شدند از کمپین «سلفی نه». قائم‌شهری‌ها با این کمپین می‌خواستند یک مراسم متفاوت و احترام‌آمیز برای بازیکن تیم پرسپولیس برگزار کنند و به‌همین‌خاطر از شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام، توییتر و فیس‌بوک کمک گرفتند تا صدایشان به گوش عزادارانی که راهی قائم‌شهر می‌شوند، برسد.

حالا که مراسم تشییع پیكراولادی به پایان رسیده، انتشار عکس‌های خبری، گواه این واقعیت است که کمپین «سلفی نه» موفق شده و هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان این مراسم با ستاره‌های ورزشی عکس سلفی نگرفته‌اند
این اولین بار نیست که شبکه‌های اجتماعی توانسته‌اند حامل خبرهای خوب و خوشحال‌کننده در زمینه تغییر عادت‌های غیرفرهنگی جامعه امروز باشند. در چند سال اخیر سلفی‌گرفتن در مراسم سوگواری به یک رسم بدل شده بود؛ اما قائم‌شهری‌ها نشان دادند که می‌توان با استفاده درست از ابزارهای ارتباطی، این روزها به تغییر رفتار مردم و ارتقای سطح فرهنگی جامعه کمک کرد

واقعیت این است که دنیای امروز ما، دنیای گسترش تکنولوژی و به همان میزان، دنیای گسترش فرصت‌ها و ظرفیت‌های ارتباطی است که تنوعی برای دسترسی گروه‌های مختلف جامعه به جریان اطلاع‌رسانی ایجاد کرده. در چنین شرایطی، کاری که قائم‌شهری‌ها کردند، نشان از آن دارد که استفاده درست از شبکه‌های اجتماعی می‌تواند فرصت‌ساز شرایط بهتر در جامعه ما باشد؛ البته در کنار این واقعیت نباید نادیده گرفت که ما هنوز ظرفیت‌های مثبت شبکه‌های اجتماعی را درست نشناخته‌ایم و به‌همین‌دلیل آنها را یک تهدید می‌دانیم؛ در‌حالی‌که ظرفیت‌هایی که این رسانه‌ها در اختیار ما می‌گذارند، می‌تواند روی زندگی بهتر ما تأثیر‌گذار باشد. کلیدواژه استفاده صحیح از این شبکه‌ها، «مدیریت درست» است؛ چراکه چنین ظرفیتی ایجاب می‌کند مسئولیت‌پذیری فردی و گروهی را در زمینه بهره‌برداری از این وضعیت افزایش دهیم

رسانه‌های امروز در حوزه شبکه‌های اجتماعی، سرعت بیشتری دارند، ارزان‌تر هستند و جذابیت‌های فراوان‌شان باعث شده که گروه‌های مختلف، مخاطب یا کاربر آنها باشند؛ به‌همین‌دلیل پیامی مثل «سلفی نه»، به‌سرعت به جمعیت گسترده‌ای از مشایعت‌کنندگان زنده‌یاد مهرداد اولادی می‌رسد و می‌تواند به تغییر و اصلاح الگوهای غلط زندگی امروز ما منجر شود

این ظرفیت را عزیز بدانیم و با آن دشمنی نکنیم؛ چراکه برخورد قهری و سلبی نمی‌تواند مانع از استفاده مردم از چنین رسانه‌هایی شود؛ بالعکس یک برخورد ایجابی درست می‌تواند به جامعه این انگیزه را بدهد که ده‌ها کمپین اعتمادکردنی برای اصلاح رفتارهای اجتماعی فراهم کند و این بخش مهمی از سرفصل سرمایه‌های اجتماعی است

منبع: روزنامه شرق/4 اردیبهشت 95 / صفحه آخر

 

نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/02/5


( کل صفحات : 102 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی