به گزارش افکارنیوز، سیدحسن موسوی چلک با ابراز نگرانی از آمار بالای پرونده های قضایی در کشور، گفت: افزایش جرائم و آسیب های اجتماعی در کشور نشانه مطلوبی نیست و برای مدیریت بهینه این شرایط ضرورت دارد تا از تمامی ظرفیت ها به درستی و به موقع استفاده شود.

وی افزود: با توجه به ماهیت آسیب های اجتماعی مددکاری اجتماعی یکی از بهترین گروه های تخصصی و حرفه های هستند که در این بخش می توانند در چند سطح همکاری داشته باشند.

رییس انجمن مددکاری ایران بیان کرد: سیاست گذاری اجتماعی یکی از سطوح همکاری انجمن برای کاهش آسیب های اجتماعی و برطرف کردن آثار آن است و در حد توان انجمن سعی کردیم در تصمیم گیری های حوزه اجتماعی و مرتبط با آن ایفای نقش کنیم.

موسوی چلک به همکاری های انجمن مددکاری با مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره و اظهار کرد: با توجه به دایره کاری مجمع تشخیص مصلحت نظام در تدوین سیاست های کلی نظام انجمن تلاش داشته در این سطح با مجمع همکاری کند و در این راستا در تدوین سیاست های کلی خانواده انجمن نقش داشته همچنین در سایر سیاست گذاری های مرتبط نیز اعمال نظر کارشناسی داشته است.

وی از همکاری انجمن در تدوین قانون برنامه ششم توسعه نیز خبر داد و گفت: انجمن کاری منحصر به فرد را در حوزه اجتماعی انجام داد و با برگزاری همایش «امور اجتماعی در برنامه ششم توسعه» مشارکت ۵۰ سازمان، دانشگاه و تشکل غیر دولتی مرتبط را با  همراهی ۴۴۰ نخبه اجتماعی ایران تلاش کرد تا به طور همه جانبه مسائل مبتلاٌبه جامعه ایران را بررسی کند.

رییس انجمن مددکاری ایران آغاز بررسی مسایل اجتماعی ایران برای ارائه به برنامه پنج ساله ششم توسعه از سال ۱۳۹۰ شد، بیان کرد: پس از ۲ سال بررسی های کارشناسی با برگزاری همایش امور اجتماعی دستارودهای بررسی های انجام شده را ارائه کردیم و در نهایت بخش های اجتماعی و قضایی برنامه ششم با توجه به مشارکت همه دستگاه های اجرایی، برگرفته از همان همایش است و در مواردی دقیقا موارد و نتیج به دست آمده در همایش کنفرانس است.

موسوی چلک کابردی شدن دستاوردهای اجتماعی در یک سند بالادستی را نقطه تحول در حوزه سیاست گذاری دانست و ادامه داد: تفکر مددکاری اجتماعی امروز در قانون برنامه ششم توسعه حاکم است و ۵ بار نیز عنوان مددکاری اجتماعی در قانون احصاء شده است.